Hướng dẫn mua hàng

Tên Cửa Hàng Địa Chỉ Quận
QT 02 Cty Phan Anh Thôn Đức Thịnh, Đức Thắng Hiệp Hòa
QT La Thị Lượng K1 Đức Thịnh , Đức Thắng Hiệp Hòa
QT 529 Phố Hoa, Bắc Lý Hiệp Hòa
QT 527 – Trần Thị Lê Phố Lữ, Đông Lỗ Hiệp Hòa
QT 12 Lê Thị Thanh Chợ Giật, Hợp Thịnh Hiệp Hòa
QT 09 – Đặng Văn Thủy Thôn Sơn Giao, Ngọc Sơn Hiệp Hòa
QT 87 – Nguyễn Thị Nhung Cổng viện Hiệp Hòa, Khu 5, TT Thắng Hiệp Hòa
QT Hùng Sơn Trung Thành, Hùng Sơn Hiệp Hòa
QT 18 Nguyễn Thị Ba Ngọc Sơn, TT Thắng Hiệp Hòa
QT Tuấn Khanh An Hà, Đoan Bái Hiệp Hòa
QT 219 – Lê Thị Kim Thủy Thôn Ngọ Xá, Châu Minh Hiệp Hòa
QT 08 – Nguyễn Hữu Yến Chợ Giật, Hợp Thịnh Hiệp Hòa
QT 766 – Nguyễn Thị Thương Ki ốt 107 Chợ  Nghĩa Hòa Lạng Giang
QT 734 Đồng 3, Tân Thịnh Lạng Giang
QT 368 Thôn 4 Nghĩa Hưng Lạng Giang
QT 723 Phố Bằng, An Hà Lạng Giang
QT 703 Hà Ngọc Anh Chợ Gió, Tân Văn Lạng Giang
NT Thành Biên Chợ Vôi, TT Vôi Lạng Giang
QT 689 – Đặng Thị Liên Đại Phú, Phi Mô Lạng Giang
QT Yến Huấn Xóm Chùa, Hương Lạc Lạng Giang
QT 566 Chợ Thái Đào Lạng Giang
QT 702 Nguyễn Thị Phượng 174 Nguyễn Trãi TT Vôi Lạng Giang
QT 706 – Thu xuyến 39 Nguyễn Trãi, TT Vôi Lạng Giang
QT Hạnh Hoàn Vĩnh Thịnh, Tân Hưng Lạng Giang
QT 742 – Lương Thị Kim Thoa Cầu Phiêu, Dương Đức Lạng Giang
QT 30 – Tuấn Toàn Chợ Tiên Lục Lạng Giang
QT 116 – Đỗ Thị Mai Vĩnh Thịnh, Tân Hưng Lạng Giang
QT 746 – Thân Thị Hoán Nam Tiến, Xương Lâm Lạng Giang
QT Hiệp Lan Phố Đại Lâm Lạng Giang
QT Tú Loan Đồng 1, Tân Thịnh Lạng Giang
QT 753 Thôn 4 Nghĩa Hưng Lạng Giang
QT 777 CN CT Dược BG Chợ Vôi Lạng Giang
QT Hoa Lê Thôn Tân Luận, Phi Mô Lạng Giang
QT 726 – Hải Yến Tân Thanh Lạng Giang
QT 758 Tân Thịnh Lạng Giang
QT 711 Thanh Bình, Tân Thịnh Lạng Giang
QT 730 Trại Nội, Hương Lạc Lạng Giang
QT Quỳnh Xoan TT Vôi Lạng Giang
TH Hồng Thân Phố Bằng, An Hà Lạng Giang
QT Hồng Hợi Chợ Tràng Lục Nam
QT 287 Bình Minh, Đồi Ngô Lục Nam
QT Đức Quảng Ngã 4 Thân, Đồi Ngô Lục Nam
QT Tuấn Mai Thanh Xuân, Đồi Ngô Lục Nam
QT 270 – Phạm Thị Tĩnh Ngọc Sơn, Chu Diện Lục Nam
QT 183 – Nguyễn Thị Thủy Tân Thanh, Trường Sơn Lục Nam
QT 204 Vũ Thị Nụ Phương Hoàng, Nghĩa Phương Lục Nam
QT Quang Hiển Thôn Húi, Đan Hội Lục Nam
QT Đặng Huyền Trang Chu Diện Lục Nam
QT Mai Lệ Chợ Đủng Đỉnh Lục Nam
QT Nghĩa Hoan Chợ Tam Dị Lục Nam
QT Thành Trung Chợ Gai Lục Nam
QT Trần Thị Hòa Trường Sơn, Mai Sưu Lục Nam
QT Vui Ly Vũ Xá Lục Nam
QT 05 – Cty Dược Tâm Đức Thanh Xuân, Đồi Ngô Lục Nam
QT Hoa Ba – Cty Dược Bình Minh Ngã 4 Thị Tứ Bảo Sơn Lục Nam
QT Thu Đại Trường Sơn, Mai Sưu Lục Nam
QT 209 BV Đa Khoa, TT Đồi Ngô Lục Nam
TH Hải Luân Chợ Tràng Lục Nam
TH Hải Luân Chợ Tràng Lục Nam
TH Chị Ngân Chợ Sàn Lục Nam
TH Chị Ngân Chợ Sàn Lục Nam
QT Trang Đệ Thủ Dương, Nam Dương Lục Ngạn
QT Trung tâm Chũ Trường Chinh, TT Chũ Lục Ngạn
QT 104 – Đoàn Thị Minh Huệ Kep 2 Hồng Giang Lục Ngạn
QT 103 – Hoàng Văn Bộ Thôn Phố, Biển Động Lục Ngạn
QT 49 – Nguyễn Thị Nhiệm 213 Minh Khai, TT Chũ Lục Ngạn
QT 01 – Nguyễn Văn Luân Chợ Biên Sơn Lục Ngạn
QT 207 – Vi Thành Tĩnh Chợ Kiến Thành Lục Ngạn
QT Dưỡng Nguyên 241 Hợp Thành, Trù Hựu Lục Ngạn
QT Chiến Vân Ngã 3 Tân Hoa Lục Ngạn
QT 29 Nguyễn Văn Trung Chợ Phi Điền Lục Ngạn
QT 129 – Vũ Thị Hường Chợ Kim Lục Ngạn
QT 106 Trương Thu Hà Ngã 4 Cơ Khí, TT Chũ Lục Ngạn
QT 239 – Nguyễn Thị Hoài Trường Chinh, TT Chũ Lục Ngạn
QT 241 – Trần Thị Huyền Trại 3, Quý Sơn Lục Ngạn
QT 22 – Trần Thị Tuyết Chợ Kiến Thành Lục Ngạn
QT 108 Chợ Biên Sơn Lục Ngạn
TH Lợi Liên Biển Động Lục Ngạn
QT 50 – Quyết Phượng Số nhà 48 Khu 4 TT An Châu Sơn Động
QT 982 – Trần Thu Hường Ngã 3, Yên Định Sơn Động
QT Quý Thiện Chợ Quế Sơn Sơn Động
QT Thực Duyên Dương Hữu Sơn Động
QT 103 – Đàm Văn Điển An Bá Sơn Động
QT 68 Nguyễn Thị Nguyệt Xóm Chào, An Lập Sơn Động
QT 469 Lán Than, An Châu Sơn Động
QT Lan Xiêm Thôn Thượng 2, TT An Châu Sơn Động
QT 903 – Nguyễn Thị Thủy Khu 5 TT An Châu Sơn Động
QT 911 – Đỗ Thị Phú Thanh Hương, Long Sơn Sơn Động
QT 903 Trần Mạnh Khâm khu 2- TT An Châu Sơn Động
QT Nguyễn Thị Lan Anh Việt Lập Tân Yên
QT Chinh Du Chợ Mộc Tân Yên
TQ 15 – Ninh Xuân Tường TT Nhã Nam Tân Yên
QT Hương Trường Lộc Ninh, Ngọc Châu Tân Yên
QT 08 – Cty Minh Tâm Quang Lâm, Đại Hóa Tân Yên
QT Hiển Phương Phúc Sơn Tân Yên
QT 429 Thị Tứ Ngọc Vân Tân Yên
NT Ngân Nga Lục Liễu, Hợp Đức Tân Yên
QT 999 Dương Văn Hành Ngọc Lợi, Ngọc Châu Tân Yên
QT Ngọc Nga Ngọc Lợi, Ngọc Châu Tân Yên
Doanh Nghiệp II Phố Dĩnh, Việt Ngọc Tân Yên
NT Việt Thoa 93 Hoàng Hoa Thám, TT Cao Thượng Tân Yên
QT Dương Thị Tuyết Phố Lao Động, TT Nhã Lam Tân Yên
QT 407 Ngã 4, Cao Xá Tân Yên
QT 15 Cầu Thượng , Nhã Nam Tân Yên
QT 57 – Nguyễn Hương Nhài Phố Mới, Việt Ngọc Tân Yên
QT Trung tâm Cao Thượng TT Cao Thượng Tân Yên
QT 406 Chợ Mộc Tân Yên
QT 668 Thôn Bùi, Song Vân Tân Yên
QT 03 Ngọc Bích Đồng Kim, Song Vân Tân Yên
QT 54 – Cty Ngọc Đông Phố Bùi, Cao Thượng Tân Yên
QT 401 Công Quý Hiền TT Nhã Nam Tân Yên
QT 403 58A Phố Mới, TT Cao Thượng Tân Yên
QT 36 Cty Ngọc Đông 01 Chợ Hà Vị TPBG
QT Bảo Tín 261 Giáp Hải, Dĩnh Kế TPBG
QT 01 Cty Phan Anh 42 Huyền Quang TPBG
QT 12 Cty Ngọc Đông 594 Xương Giang TPBG
QT 33 CTy Dược BG Phú Mỹ 3, P. Dĩnh Kế TPBG
QT 02 BAGIPHARM 224 Lê Lợi TPBG
NT Ngọc Đức 130 Giáp Hải TPBG
NT Tín Phát 324 Lê Lợi TPBG
QT 25 – Ngụy Thị Khanh Kiot B10 khu chợ dân cư số 01, Nguyễn Thị Lưu TPBG
NT Xuân Túc 48 Nguyễn Đình Tuân TPBG
QT An Vui 1134, Song Mai TPBG
QT Long Loan Chợ Mía, Tân Mỹ TPBG
QT 28 – Cty Dược Bắc Giang 66 Huyền Quang TPBG
QT 01 Bách Thảo 335Trần Nguyên Hãn TPBG
QT 718 Cty Dược BG 125 Phố cốc, Dĩnh Trì TPBG
NT  Minh Tú 570 Lê Lợi TPBG
NT 86 Lê Lai 86 Lê Lai TPBG
QT 06 – Cty Ngọc Đông 151 Nguyễn Thị Lưu TPBG
QT 16 Cty Hùng Mạnh 45 Phùng Trạm, Thọ Xương TPBG
CTy Dược BaLi Lê Hồng Phong , P Dĩnh Kế TPBG
QT 09 Cty Dược Bắc Giang 240 Lê Lợi TPBG
QT Ninh Tú Thôn Xuân, Tân Tiến TPBG
QT Đỗ Thị Thủy 220 Trần Nguyên Hãn , P Thọ Xương TPBG
QT Mai  Thanh 78 Nguyễn Văn Cừ TPBG
QT Lập Thu 37 Mỹ Độ TPBG
CTy Dược Phan Anh 28 Hùng Vương 3, P. Hoàng Văn Thụ TPBG
QT Khánh Ngọc 100 Phố cốc, Dĩnh Trì TPBG
Công ty TNHH Dược phẩm Thành Giang Số 127 đường Huyền Quang TPBG
QT  Hiển Hà 149 Trần Nguyên Hãn TPBG
NT Hoàng Phương 68 Tôn Thất Tùng TPBG
NT Tân Mai 244 Lê Lợi TPBG
QT Hiền Dũng 204 Lê Lợi TPBG
QT Hường Hưng 37 Chợ Thương TPBG
NT Huyền Quang 169 Huyền Quang TPBG
NT Minh Ngân 78 Chợ Thương TPBG
C Ty Hoàn Phát 41 Chợ Thương TPBG
Cty TNHH Dược phẩm Tín Thành 352, Nguyễn Thị Lưu 2, Ngô Quyền TPBG
QT 01 Cty Ngoc Dong Ngõ 18/294 Lê Lợi TPBG
CTy Dược Blu Lô22-N9 KDC số 2 , Dĩnh Kế TPBG
QT 69 Cty Khánh Sơn 1176 Lê Lợi, Dĩnh Kế TPBG
QT Tuấn Anh 998 Lê Lợi TPBG
QT 26 Cty Ngọc Đông 153 Giáp Hải TPBG
Cty Ngọc Đông 8/129 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ TPBG
TH Hồng Nhung Chợ Thương TPBG
QT Trang Hưng Khả Lý Thượng, Quảng Minh Việt Yên
QT Nga Hưng Tam Tầng, Quang Châu Việt Yên
QT 19 Khả Lý Thượng, Quảng Minh Việt Yên
QT 606 TT Nếnh Việt Yên
QT 17 Chợ Nếnh Việt Yên
QT An Bình My Điền, Hồng Thái Việt Yên
QT 603 Lê Thị Hương Lan Phúc Lâm, Hoàng Ninh Việt Yên
QT Lưu Tâm Thôn 9, Chợ Chàng, Việt Tiến Việt Yên
QT Minh Châu Thôn Chùa, Tăng Tiến Việt Yên
QT An Thảo Phố Chàng, Hương Mai Việt Yên
QT 26 Châu Mẫn Tam Tầng, Quang Châu Việt Yên
QT 02 – Nguyễn Thị Đào Tam Tầng, Quang Châu Việt Yên
QT 01 – Hoàng Văn Lợi 398 Khu 2, TT Bích Động Việt Yên
QT Đỗ  Thi Loan Thôn 9, Việt Tiến Việt Yên
TQ 02 Thôn Đông, Tự Lạn Việt Yên
QT Khánh Thúy Thôn Hấn, Hương Gián Yên Dũng
QT Ánh Dương Thôn Hồng Đăng, Đức Giang Yên Dũng
QT Chu Giáp Quán Trắng, Tân An Yên Dũng
QT 18 Xóm Hàn, Hương Gián Yên Dũng
NT Nhu Hường Khu 3, TT Neo Yên Dũng
QT Phương Tuyền Hương Gián Yên Dũng
QT Giang Thành Trại Thượng, Lãng Sơn Yên Dũng
QT Huyền Trang Đối diện Cty May Tân An Yên Dũng
QT Anh Hậu Thôn Đông, Cảnh Thụy Yên Dũng
QT Hương Hạnh Tiểu Khu 3, TT Neo Yên Dũng
QT Nhẫn Thoải Tiểu Khu 3, TT Neo Yên Dũng
QT Tâm Liên – Trần Thị Liên Phố Chỗ, Hương Gián Yên Dũng
QT 10 – Nguyễn Thị Cần TT Tân Dân Yên Dũng
QT 09 – Trần Thị Liên Ngã 4 Tân An, TT Tân Dân Yên Dũng
QT 48 Quán Trành Tân An Yên Dũng
QT Tuấn Tú KCN Nội Hoàng Yên Dũng
QT Hưng Thủy xóm Cầu – Tân Sỏi Yên Thế
QT 379 Phố Hòa Bình, TT Bố Hạ Yên Thế
QT 368 Xóm Hồi, Phồn Xương, TT Cầu Gồ Yên Thế
QT 307 Dương Thái Lý Thôn Đồng Quán, Bố Hạ Yên Thế
QT 322 Bản Trại Las , Mỏ Trạng Yên Thế
QT 128 Chợ Xuân Lương, xã Xuân Lương Yên Thế
Sản phẩm khác
Tất cả sản phẩm
Loading...

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Nâu

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân Dưỡng tóc (xanh)

Dầu xả dược liệu Nguyên Xuân

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân bồng bềnh

Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân sạch gàu

Dầu xả Dược liệu Nguyên Xuân Bồng bềnh