Danh sách điểm bán tại Bắc Ninh

Tên Cửa Hàng Địa Chỉ Quận
QT Nguyễn Mạnh Lợi Đường lê Phụng Hiểu- Vệ An TP Bắc Ninh
QT Nguyễn Thị Minh Thu Chợ Gia Bình – TT Gia Bình Gia Binh
QT Số 28 Phố Núi – Xã lãng Ngâm Gia Binh
QT Minh Hương Cổng Bệnh Viện Huyện Gia Binh Gia Bình
CN  Dược Phẩm Gia Bình Ngã Tư Gia Bình  _ TT Gia Bnh Gia Bình
QT 29 ( Hợi ) Thôn Yên Việt – Xã Đông Cứu Gia Bình
QT  Số 15 Trạm Y Tế Gia Bình Gia Bình
QT  Hồng Mai Đường Lê Văn Thịnh – TT Gia Bình Gia Bình
QT Hùng Huế Chợ Gia Bình Gia Bình
TH Giang Sinh Thôn Đại Bái – xã Đại Bái Gia Bình
TH Giang Sinh Thôn Đại Bái – xã Đại Bái Gia Bình
TH Phương Thuỳ Thôn Ngụ – xã Nhân Thắng Gia Bình
TH Phương Thuỳ Thôn Ngụ – xã Nhân Thắng Gia Bình
TH Vinh Hiên Chợ Ngụ – Thôn Ngụ – Xã Nhân Thắng Gia Bình
TH Công Lụa Chợ Ngụ – thôn Ngụ – xã Nhân Thắng Gia Bình
TH Công Lụa Chợ Ngụ – thôn Ngụ – xã Nhân Thắng Gia Bình
TH Nhi Toản Kiot số 5, chợ Gia Bình  – TT Gia Bình Gia Bình
TH Nhi Toản Kiot số 5, chợ Gia Bình  – TT Gia Bình Gia Bình
QT Vũ Thị Yến TT Thứa Lương Tài
QT  Số 07 (Nguyễn Thị Bình) Thôn An Mỹ – Xã Mỹ Hương Lương Tài
QT so 3 ( Nguyễn Thị Toan ) Chợ Thứa – TT Thứa Lương Tài
QT Thiện Doan TT Thứa Lương Tài
QT Số 25 (Dương Thị Nhất) Ngã Tư TT Thứa Lương Tài
QT Hán Thị Thảo Chợ Đò – Cường Tráng – An Thịnh Lương Tài
QT Số  16( Thư) Cổng Chợ Thứa – TT Thứa Lương Tài
QT Trung Tâm ( Chị Yến) Thị Trấn Thứa Lương Tài
TH Liên Khánh Thôn Kênh Vàng – xã Trung Kênh Lương Tài
TH Thông Khanh Chợ Thứa – TT Thứa Lương Tài
QT Số  2-CND Quế Võ Khu3 TT Phố  Mới Quế Võ
QT34( Nguyễn Thị Huyền) Chợ phố Mới-TT Phố Mới Quế Võ
QT 21 Dương Thị  Phố Thôn Phương Cầu-Phương Liễu Quế Võ
QT Nguyễn Thị Trính Thôn Guột-xã Việt Hùng Quế Võ
QT 15(Đặng Thị Phương) Thôn Thành Dền -Xã Đào Viên Quế Võ
QT Hà  Linh Thôn Giang Liễu -Phương Liễu Quế Võ
QT Đỗ văn Tín Quảng Lãm -Hán Quảng Quế Võ
QT Ngọc Cường Nội Doi-Đại Xuân Quế võ
QT Phạm  Thị  hạnh, Thôn Giang Liễu -Phương Liễu Quế Võ
QT  Nguyễn Thị Thu Thôn hà Liễu-Phương Liễu Quế Võ
QT14-nguyễn Thị loan Dốc Đông Du-Đào Viên Quế Võ
QT số 4 Khu3 TT Phố Mới Quế Võ
QT Bùi Thị  Cúc Thôn Giang Liễu -Phương Liễu Quế Võ
QT Hồng Thủy Chợ phố Mới-TT Phố Mới Quế Võ
QT Khương Hải Ninh Khu3 TT Phố Mới Quế Võ
QT Thái Hòa Chợ phố Mới-TT Phố Mới Quế Võ
QT số 6 Dốc Đông Du-Đào Viên Quế Võ
QT Nguyễn Thị Hồng Thôn Do Nha-Phương Liễu Quế Võ
QT Số 1-CND Quế Võ Khu3 TT Phố Mới Quế Võ
QT Nguyễn Thị Hương Thôn Nghiêm XÁ-Xã Việt Hùng Quế Võ
QT Nguyễn Hải Ngư Thôn Do Nha-Phương Liễu Quế Võ
QT số 5 ( Nguyễn Thị Mai) Chợ Phủ-Xã Việt Hùng Quế Võ
QT so 17 Nguyễn Thị Loan  Thôn Nghiêm Xá-Xã  Việt Hùng Quế Võ
QT HẢI YẾN Thôn Do Nha-Phương Liễu Quế Võ
TH Khoa Hòa Chợ Phố Mới – TT Phố Mới Quế Võ
TH Bmart Thôn Giang Liễu – xã Phương Liễu Quế Võ
TH Hải Anh Thôn Do Nha – xã Phương Liễu Quế Võ
TH Vũ Phương Thôn Do Nha – xã Phương Liễu Quế Võ
TH Phi Yến Do Nha – Phương Liễu Quế Võ
TH Hải Anh Thôn Do Nha – xã Phương Liễu Quế Võ
TH Phi Yến Do Nha – Phương Liễu Quế Võ
TH Phi Yến Do Nha – Phương Liễu Quế Võ
NT Bình Dân Phố Khám -Gia Đông Thuận Thành
QT phạm thị Thuận Phố Khám -Gia Đông Thuận Thành
QT Trần Thị Doãn Phố Khám -Gia Đông Thuận Thành
QT Liên Sơn Thôn đại Trạch-Xã Đình Tổ Thuận Thành
QT Nghĩa Đạo-Quân Hậu phố vàng-Nghĩa Đạo Thuận Thành
QT Số 7 Phố Dâu-Xã Thanh Khương Thuận Thành
QT Nguyễn Thị Hoa Phố Khám -Gia Đông Thuận Thành
QT Nguyễn Như Anh phố Hồ-TT Hồ Thuận Thành
QT Nguyễn Thị Dịnh 154 phố Hồ-TT Hồ Thuận Thành
QT Số 6 Thôn đại Trạch-Xã Đình Tổ Thuận Thành
QT Phạm Nguyệt Nga Phố Dâu-Xã Thanh Khương Thuận Thành
QT Số 8-Nguyễn Thị Tươi Phố Dâu-Xã Thanh Khương Thuận Thành
QT Mai Trang phố Mới -TT Hồ Thuận Thành
QT Số 3 Hậu Phương phố Hồ-TT Hồ Thuận Thành
QT Duyên Thái Thôn Cửu Yên-Xã Ngũ Thaí Thuận Thành
QT23-CND Thuận Thành Xóm Hồ-mão Điền Thuận Thành
NT CTD Long Quân Phố mới-TT Hồ Thuận Thành
TH Thành Mai Thôn Đào Tự – xã Song Hồ Thuận Thành
TH Thành Mai Thôn Đào Tự – xã Song Hồ Thuận Thành
TH Cường Thu TT Hồ Thuận Thành
TH Cường Thu TT Hồ Thuận Thành
TH Tuyến Phượng Đình Tổ – Trí Quả Thuận Thành
TH Mẽ Thiều Phố Dâu – Xã Thanh Khương Thuận Thành
TH Anh Chủ Phố Chẹm -Trạm Lô Thuận Thành
TH Hương Vượng Thôn Giữa – Xã An Bình Thuận Thành
QT Huyền Lê 32đường nguyễn Đăng Đạo-TT Lim Tiên Du
QT Trung Tâm-CND Tiên Du Số 7 Lý Thường Kiệt-TT Lim Tiên Du
QT Số  05 Chợ Sơn – Xã Việt Đoàn Tiên Du
QT Dương Thị Thoa Thôn Chi Hồ-Xã tân Chi Tiên Du
QT Trần Thị Dung Chợ Sơn – Xã Việt Đoàn Tiên Du
QT  khánh Ly Chân Cầu Đồng Sép – Xã Hoàn Sơn Tiên Du
QT Hùng Hoài Chợ Bất Lự – Xã Hoàn Sơn Tiên Du
QT Nguyễn  Thanh Hải Thôn Đông – Xã Hoàn Sơn Tiên Du
QT Lê Hường Thôn Bất Lự – Xã Hoàn Sơn Tiên Du
QT Nguyễn Thị Quang Chợ Ve – Xã Tri Phương Tiên Du
QT Thúy Hằng Cầu Vượt – Thôn Hoài Thượng – Xã Liên Bão Tiên Du
QT Phuong Nam Chợ Bựu – Xã Liên Bão Tiên Du
QT Lê Oanh Thôn Đại Vy – Xã Đại Đồng Tiên Du
QT Sơn Hiển Dương Húc – xã Đại Đồng Tiên Du
QT Minh Trang Bất Lự-Hoàn Sơn Tiên Du
QT Quang Vinh Chợ Móng – Móng Núi – Hoàn Sơn Tiên Du
QT Tân Dược Chợ Sơn Chợ Sơn – Xã Việt Đoàn Tiên Du
QT Hồng Hà so 55 Lý Thường Kiệt-TT Lim Tiên Du
QT Tấn Minh Chợ Bất Lự – Xã Hoàn Sơn Tiên Du
QT Nguyễn Thị Phương Thôn Đoài – Xã Hoàn Sơn Tiên Du
QT Thu  Hà Dương Húc – xã Đại Đồng Tiên Du
QT so 16( Nguyễn Thị Bích hằng Phố Lạc Vệ-XÃ lạc Vệ Tiên Du
QT Ngô Thị Sắc Thôn Hoài Thượng – Xã Liên Bão Tiên Du
HT Số 1-CND Tiên Du 154-Lý  Thường Kiệt-TT Lim Tiên Du
QT Số 1-CTD Kỳ  Thien Số 11-Hai Bà Trưng-TT Lim Tiên Du
TH Thu Hà Chợ Bựu – Thôn Hoài Tượng – Xã Liên Bão Tiên Du
TH Cô Nhâm Thôn Nội Viên – Xã Lạc Vệ Tiên Du
TH Thoa Lập Chợ Đình Cả – Thôn Đình Cả – xã Nội Duệ Tiên Du
TH Hương Giang Xóm Cầu – thôn Hộ Vệ – xã Lạc Vệ Tiên Du
QT28 Ngô Thị  Tươi Đường  Thiên Đức-P Vạn An TP Bắc Ninh
QT khánh linh 546  Nguyễn Trãi-Bồ Sơn TP Bắc Ninh
QT49 124 Đấu mã-p Thị cầu TP Bắc Ninh
QT 11 Số 6 Trần lựu-p Thị cầu TP Bắc Ninh
QT so 9-CTD Đại Phúc 43 Trần Lựu-Thị Cầu TP Bắc Ninh
QT Nam Sơn Thôn Sơn Đông-Nam Sơn TP Bắc Ninh
QT số14-CTD Bắc Ninh Chợ Đọ  P-Ninh Xá TP Bắc Ninh
QT Vũ  thị Yến Chợ  Cầu Kim -Thị Cầu TP Bắc Ninh
QT  Hà Nhung 564 Nguyễn Trãi-Bồ Sơn TP Bắc Ninh
QT Số 22 Số 22 Trần lựu-p Thị cầu TP Bắc Ninh
QT Linh Ngọc Phố Ba Huyện-P khăc Niệm TP Bắc Ninh
QT Nghĩa Anh Thanh Sơn-Vũ Ninh TP Bắc Ninh
QT Số 2-Trần Thị Nhàn 954 Thiên Đức-P Vạn An TP Bắc Ninh
QT Tiến Đạt 81 Đường Nguyễn Trãi-P Ninh Xá TP Bắc Ninh
HT13(Hoàng Thị Tâm) 182 Nguyễn Gia Thiều-Suối Hoa TP Bắc Ninh
QT Lan Anh Thôn Dương Ổ-Xã Phong Khê TP Bắc Ninh
QT61 40 Cầu Cạn-INA-P Kinh Bắc TP Bắc Ninh
QT Huệ  Nguyệt Thôn Tiên Xá-Xã Hạp  Lĩnh TP Bắc Ninh
QT Tân Dược-Nguyễn Thị Xuân Thôn Thái Bảo-Xã Nam Sơn TP Bắc Ninh
QTQuỳnh Anh Thôn Đa cấu-Nam Sơn TP Bắc Ninh
QT Phương Linh 18 Phố Vũ Kiệt-P Tiền An TP Bắc Ninh
NT Đông Hương Số 90 Trần lựu-p Thị cầu TP Bắc Ninh
QTSố 33 Số 52 Trần lựu-p Thị cầu TP Bắc Ninh
QT Số 2 Khu3-đường Bình Than-Đại phúc TP Bắc Ninh
QT11-CTD Bắc Ninh (TTCSSKSS -P.vũ Ninh TP Bắc Ninh
QT  Bích  Câu Chợ  Suối Hoa-Đường Vạn Hạnh TP Bắc Ninh
NT Hồng Thắng  so 18 Nguyễn Văn Cừ-Ninh Xá TP Bắc Ninh
QT 20 44 Trần lựu-p Thị cầu TP Bắc Ninh
QT Hiếu Anh Thôn lãm làng-p vân Dương TP Bắc Ninh
QT26 Đường  Thiên Đức-P Vạn An TP Bắc Ninh
QT So 8(Ngô Thị Thu Hương 33 Trần lựu-Thị Cầu TP Bắc Ninh
NT Hợp Lực Phố Ba Huyện-P khăc Niệm TP Bắc Ninh
QT Tuấn Ngũ Thôn Lãm Trại-P Vân Dương TP Bắc Ninh
NT Thủy Long Thôn Đa Cấu -Xã Nam Sơn TP Bắc Ninh
QT số 10 35  Trần lựu-p Thị cầu TP Bắc Ninh
CT TNHH DP Thanh Cầu 269  Trần Hưng Đạo-Tiền An TP Bắc Ninh
NTTiếu Dừng 34 Phố Vũ-Đại Phúc TP Bắc Ninh
QT Số  2 473 Ngô Gia Tự-p Tiền AN TP Bắc Ninh
QT  Bình Dân 576 Nguyễn Trãi-Bồ Sơn TP Bắc Ninh
QT Trung Hường Thôn Đa cấu-Nam Sơn TP Bắc Ninh
QT-23- Cho tien–xa khac niem TP Bắc Ninh
NT CTD Kỳ Thiên 25 Phố Nam Cao-P Ninh XÁ TP Bắc Ninh
QT Số 2 463 Nguyễn Trãi-Bồ Sơn TP Bắc Ninh
QT 38 48 phố vũ-Đại  phúc TP Bắc Ninh
NT Ý Yên 261Đường Hoàng Quốc Việt-p Thị Cầu TP Bắc Ninh
QT 48 -Nguyễn Thị lệ 268 Đường Thien Đức-Vệ An TP Bắc Ninh
QT Vũ Tuyết Thôn Sơn Đông-Nam Sơn TP Bắc Ninh
NT Hà Bắc 242 Trần Hưng Đạo-P Tiền AN TP Bắc Ninh
QT Số 3 Cầu Cạn-Niềm Xá TPBN
QT Minh Ngọc Thôn Thái Bảo-Xã Nam Sơn TPBN
QT  46 Môn Tự-Nam Sơn TPBN
TH Minh Châu 106, khu 6 Chợ Cầu Kim – Phường Thị Cầu TPBN
TH Trung Hương Số 16 khu 6, Chợ Cầu Kim – Phường Thị Cầu TPBN
TH Ngân Hiếu 47 Hai Bà Trưng – phường Suối Hoa TPBN
TH Tuấn Thuỷ 100 Rạp Hát – Phường Vệ An TPBN
TH Minh Châu 106, khu 6 Chợ Cầu Kim – Phường Thị Cầu TPBN
TH Trung Hương Số 16 khu 6, Chợ Cầu Kim – Phường Thị Cầu TPBN
TH Tuấn Hường Số 18 khu 6, Chợ Cầu Kim – Phường Thị Cầu TPBN
TH Tuấn Thuỷ 100 Rạp Hát – Phường Vệ An TPBN
TH Dũng Huyền 44 Âu Cơ – Phường Kinh Bắc TPBN
TH Dũng Huyền 44 Âu Cơ – Phường Kinh Bắc TPBN
QT Tuấn Hải Phố Viềng – Xã Đồng Nguyên Từ Sơn
QT  Nguyễn Thị Hòa Ngõ 5 – Chợ Gạo Từ Sơn
QT Đặng Thị Nga Chợ Cẩm – Đồng Nguyên Từ Sơn
QT Nguyễn Thị Nhung Thôn  Rix Gạo – Xã Phù Chẩn Từ Sơn
QT Mạnh Vân Thôn  Rix Gạo – Xã Phù Chẩn Từ Sơn
QT Phương Trang Thôn Hạ – Xã Đình bảng Từ Sơn
QT  Thúy Lan Thôn Phù Lộc – Xã Phù Chẩn Từ Sơn
QT KHÁNH DƯƠNG Xóm Dai – Thôn Đacị Thượng – Xã Đại Đồng Từ Sơn
QT Trung Tâm-CND Từ Sơn Minh Khai – Trần Phú Từ Sơn
QT Vũ Thanh Lan Thôn Hạ – Xã Đình bảng Từ Sơn
QT Nguyễn Thị kim Thu Thôn Tiêu Sơn – Xã Tương Giang Từ Sơn
QT Nguyễn Thị Hằng Trạm Xá Xã Đình Bảng Từ Sơn
QT  Quỳnh Thắng Chợ Đình Giỏ – Xã Tam sơn Từ Sơn
QT Nhân Dân Phố Tân Thành – Phường Đồng Kỵ Từ Sơn
QT Thanh Trà Thôn Hạ – Xã Đình bảng Từ Sơn
QT  155 Đường Minh Khai – Trần Phú Từ Sơn
QT  Thảo Kiên Ngõ Chợ Giàu – Phường Trần Phú Từ Sơn
QT  Số 3 (Lê Phương Lan) Thôn Phù Lưu – Phường Đông Ngàn Từ Sơn
QT Việt Số 1 Thôn Hạ – Xã Đình bảng Từ Sơn
QT Khoa Nguyệt Thôn  Lã-Xã Tân Hồng Từ Sơn
QT Quỳnh Chi Xóm Chùa – Thôn Đại Thượng – Xã Đại Đồng Từ Sơn
TH Toàn Linh Xóm Tư – Phường Đồng Kỵ Từ Sơn
TH Toàn Linh Xóm Tư – Phường Đồng Kỵ Từ Sơn
TH Tám Duyên Đa Hội – Châu Khê Từ Sơn
TH Vân Anh Đường Lê Quang Đạo – Phường Đông Ngàn Từ Sơn
TH Vân Anh Đường Lê Quang Đạo – Phường Đông Ngàn Từ Sơn
TH Nguyễn Thị Quyên Kiot 71, Chợ Giầu – Phường Đông Ngàn Từ Sơn
TH Hoà Sự Chợ Giầu – Phường Đông Ngàn Từ Sơn
TH Hà Minh Thôn Tỉnh Cầu – Phường Đình Bảng Từ Sơn
TH Hoài Cừ Roi Sóc – Phù Chẩn Từ Sơn
TH Tý Hải Xóm Tư – Phường Đồng Kỵ Từ Sơn
TH Thảo Minh Xóm Giếng –  Đa Hội – Châu Khê Từ Sơn
TH Quốc Anh Kiên Thiều – Hương Mạc Từ Sơn
TH Quốc Anh Kiên Thiều – Hương Mạc Từ Sơn
TH Thu Hải Kiot số 2, Chợ Giầu – Phường Đông Ngàn Từ Sơn
TH Thái Lan Thôn Đa Hội – xã Châu Khê Từ Sơn
TH Thái Lan Thôn Đa Hội – xã Châu Khê Từ Sơn
TH Thu Tường Chợ Lã – phường Tân Hồng Từ Sơn
TH Huệ Quang Xóm Trước – thôn Tam Sơn – xã Tam Sơn Từ Sơn
TH Phương Huệ Phố Thượng – Phường Đình Bảng Từ Sơn
TH Thanh Thảo Tam Lư – Phường Đồng Nguyên Từ Sơn
QT  Số 3 Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
QT  Thuyết Bắc Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
QT Nguyễn Thị Thơm Thôn Yên Lãng – Xã Yên trung Yên Phong
QT  Yến  Nhi Thôn Yên Lãng – Xã Yên trung Yên Phong
QT  Số 86 Thôn Ấp Đồn – Xã Yên Trung Yên Phong
QT  Quỳnh Anh Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
QT Tâm Đức Thôn Ấp Đồn – Xã Yên Trung Yên Phong
QT Ngọc Anh Thôn Trần Xá – Xã Yên Trung Yên Phong
QT Tuấn Thành Thôn Yên Lãng – Xã Yên trung Yên Phong
QT Thành Dũng Thôn Đức Lân – Xã Yên Phụ Yên Phong
QT Yên Yên Thôn Ngô Xá – Xã Long Châu Yên Phong
QT Nguyễn Thị Chinh Chợ Chiều – Xã Văn Môn Yên Phong
QT  Số 11 Thôn Phong Xá – Xã Đông Phong Yên Phong
QT Minh Ngọc Thôn Ô Cách- XÃ Đông Tiến Yên Phong
QT Phuương Mai Chi Long – Long Châu Yên Phong
QT Tuyến Bắc Thôn Đức Lân – Xã Yên Phụ Yên Phong
QT Nguyễn Thị Bắc Thôn Đông Yên – Xã Đông Phong Yên Phong
QT Số  32 Thôn Mẫn Xá – Xã Long Châu Yên Phong
QT Linh Giang Thôn Trần Xá – Xã Yên Trung Yên Phong
QT Số 5 Chợ Núi – Xã Yên Phụ Yên Phong
QT Hồng Vân Phường Vạn Phúc  – Xã Tam Đa Yên Phong
QT Số 12 ( Chị Giang) Thôn Đông Thái – Xã Đông Tiến Yên Phong
QT Trần Thị Hồng Thôn Đại Lâm – Xã Tam Đa Yên Phong
NT Đào Tuất Ngã Tư Thị Trấn Chờ Yên Phong
TH Hưng Khoa Thôn Phong Xá – xã Đông Phong Yên Phong
TH Hưng Khoa Thôn Phong Xá – xã Đông Phong Yên Phong
TH Thành Đạt Chi Long- Long Châu Yên Phong
TH Thành Đạt Chi Long- Long Châu Yên Phong
TH Trường Dung Thông Yên lãng – Xã Yên trung Yên Phong
TH Trường Dung Thông Yên lãng – Xã Yên trung Yên Phong
TH Lan Khiêm Thôn Trần Xá – xã yên Trung Yên Phong
TH Tịch Hiệp Thôn Chính Trung – xã Yên Trung Yên Phong
TH Tịch Hiệp Thôn Chính Trung – xã Yên Trung Yên Phong
TH Toản Tâm Thôn Tam Đa – xã Đại Lâm Yên Phong
TH Anh Tuấn Thôn Ô Cách – xã Đông Tiến Yên Phong
TH Damat Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
TH Damat Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
TH Lan Khiêm Thôn Trần Xá – xã yên Trung Yên Phong
TH Lan Khiêm Thôn Trần Xá – xã yên Trung Yên Phong
TH Phú Toàn Thôn Trần Xá – xã Yên Trung Yên Phong
TH Damat Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
TH Damat Thôn Ô Cách – Xã Đông Tiến Yên Phong
TH Thìn Dung Thông Đông Xuyên – Xã Đông Tiến Yên Phong
TH Thìn Dung Thông Đông Xuyên – Xã Đông Tiến Yên Phong

x

Lựa chọn kênh mua hàng online